Czy próg powinien być umieszczony między dwoma pomieszczeniami na różnych poziomach?

Jestem w trakcie montażu podłogi pływającej w salonie (szybki klik) wszystko idzie dobrze, jestem w przejściu, problem polega na tym, że poziom między salonem a wejściem jest przerwa około 1 cm, jeśli połączę się dla ciągłości całości, konieczne jest założenie progi progi? ... i kontynuacja przedpokoju.

Prawie zawsze konieczne jest umieszczenie listwy progowej między dwoma pomieszczeniami, chyba że pokrycie lub charakter podłogi jest taki sam i stanowi kontynuację. Jest to tym bardziej konieczne, gdy występuje różnica poziomów. W LAPEYRE LA MAISON znajdziesz paski specjalnie odpowiadające na ten scenariusz.