Czy możemy zachować grzejniki żeliwne z kotłem kondensacyjnym?

Mam 4 żeliwne grzejniki z łącznie 17, zgrupowane w tym samym obszarze. Czy w przypadku instalacji gazowego kotła kondensacyjnego należy wymienić te 5 grzejników na modele stalowe?

Montaż kotła kondensacyjnego polega na ograniczeniu temperatury wody obiegowej, w szczególności na jej punktu powrotu do kotła, w celu pełnego wykorzystania zalet kondensacji. Teoretycznie stare grzejniki żeliwne nie są zoptymalizowane do tego scenariusza. Ale początkowo były one często przewymiarowane, a doświadczenie pokazuje, że ich wymiana nie zawsze jest obowiązkowa. Należy poprosić instalatora o upewnienie się, że temperatura wody powracającej do kotła jest wystarczająco niska, to znaczy między 40 a 50 ° C.Zawsze będzie na to czas po instalacji i jeśli tak nie jest, wymień 5 żeliwnych grzejników.

W takim przypadku w instalacji nigdy nie jest dobrze współistnieć grzejniki i elementy (rurki) z różnych metali, ponieważ jest to przyczyną zjawisk elektrolizy, które dodają powietrze do obwód.