Obejdź filtr do usuwania kamienia

Czy Twój system filtrów obejściowych może zastąpić konwencjonalny zmiękczacz, jeśli tak, czy jest skuteczny w przypadku tak zwanej „twardej” wody AIX EN PROVENCE?

Filtry obejściowe pełnią podwójną funkcję: filtrują i utrzymują wapień w zawiesinie w wodzie poprzez przechodzenie przez ziarna krzemofosforanowe. Ta ostatnia funkcja nie została naukowo udowodniona. Tylko zmiękczacze soli gwarantują całkowitą eliminację kamienia wapiennego zawartego w wodzie, jeśli odwołujemy się do oficjalnych badań i opinii CSTB (naukowo-techniczne centrum budownictwa).

Twarda woda nie jest szkodliwa dla zdrowia, jedynie skaluje urządzenia, dlatego też uzdatnianie zwykłym zmiękczaczem soli polecam tylko do wrażliwych urządzeń (podgrzewacze wody, pralki), ale nie do woda pitna Przepisy stanowią nawet, że woda zmiękczona nie może być używana do spożycia.