CZY KONIECZNE JEST ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ, ABY ZAINSTALOWAĆ PERGOLĘ?

Mój projekt polega na złożeniu bardzo prostej pergoli (odkrytej, bez ściany, złożonej tylko z czterech słupków wbitych w ziemię oraz kilku innych poziomych, wszystko na powierzchni 9m2). Czy tego typu konstrukcja wymaga deklaracji pracy? Czy muszę również zrobić jeden dla altan (styl z kutego żelaza z dachem z tkaniny)?

W oczach Administracji tego typu konstrukcja będzie traktowana jako konstrukcja, gdy przekroczy 1,50m wysokości i 2m2 na gruncie. Ponieważ jednak nie zmieniają przeznaczenia aktywa ani nie modyfikują powierzchni podłogi, będziesz potrzebować tylko prostej deklaracji pracy (to samo dotyczy szop ogrodowych). Jeśli chodzi o altanę, żadne działanie nie jest konieczne, o ile całość jest łatwa do usunięcia.