Który system wybrać, aby zmniejszyć twardość wody?

Mam twardą wodę 30,5 ° F. Chciałbym wiedzieć, czy w domu zamieszkanym przez 3 osoby lepiej zainstalować zmiękczacz wody typu Culligan czy urządzenie Aquabion? Trudno mi zrozumieć różnicę w wyniku między tymi dwoma urządzeniami.

Te zmiękczacze lub całkowicie zredukować wyeliminowania obecności węglanu wapnia i magnezu w wodzie, cenę stosunkowo dużymi nakładami (3,000 euro średnio), zużycie wody i żywicy znaczący.

Te inhibitory skalę , w tym jednym można wymienić, mają zapobiec depozyt węglan wapnia, utrzymując ją zawieszone w wodzie. Ich występy są zróżnicowane. Model, o którym mówisz, korzysta z korzystnej ATEX od CSTB, która nie jest prawdziwą oceną techniczną, ale „szybką procedurą oceny technicznej sformułowaną przez grupę ekspertów w zakresie każdego innowacyjnego produktu, procesu lub sprzętu”.