Dom otrzymany bez parapetów i drzwi

Rzemieślnik, który wykonał dla mnie dom nie postawił parapetu (wykusz), ani parapetu z „kroplą wody”. Otrzymawszy (bez podpisu), ale zataiłem fakturę (komin) w celu uzyskania dźwigni finansowej, czy mam prawo żądać zgodności? Dodatkowo ten wykonawca zlecił mi wykonanie tynku u usługodawcy (za co zapłaciłem bezpośrednio, na zlecenie kierownika budowy). Kto jest odpowiedzialny, jeśli wystąpi (udowodniona) wada?

Nie mówisz, czy zawarłeś umowę na budowę ze swoim rzemieślnikiem. Jeśli tak, to on jest jedyną osobą do kontaktu i nigdy nie powinieneś płacić firmie, która wykonała plaster.

Po dostawie powinieneś był zwiedzić dom z budowniczym, aby odnotować wszelkie widoczne wady lub wady konstrukcyjne i zanotować je razem w raporcie, który musi zostać podpisany przez obie strony. Nie masz prawa wstrzymać faktury, jedyną prawną czynnością jest zdeponowanie u notariusza salda ceny (zazwyczaj 5%). W zasadach nic nie zostało zrobione, co grozi pogorszeniem dialogu.

Należy pamiętać, że okres 12 miesięcy od daty otrzymania prac wymaga od wykonawcy interwencji w przypadku problemów związanych z budową. Skontaktuj się więc z nim, aby skorzystać z gwarancji perfekcyjnego wykonania.