Usuń płytki z Placo

Jak usunąć płytki na Ba13 bez jej uszkodzenia? Dziękuję Ci

Niestety nie ma prawdziwego rozwiązania, nie chodzi o to, aby delikatnie zrywać płytki pojedynczo dłutem murarskim (dłutem murarskim z szerokim ostrzem) wsuwając pod płytki, stukając w narzędzie z młotkiem. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najmniej ciąć w płycie gk. Jeśli nie jest zbyt zniszczona, można nałożyć szpachlówkę typu szpachlowego w rodzaju używanego do dekoracji starego tynku wewnętrznego lub tkaniny szklanej, w przeciwnym razie przykleisz na niej drugą płytkę, co zaoszczędzi Ci kłopotów. nawet demontaż istniejącej płyty z jej szkieletu.